Povpraševanje

Financiranje

Podjetje CNC OBDELAVA KOVIN BORŠTNAR d.o.o je uspešno kandidiralo na 2. javnem razpisu za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Skupna višina sofinanciranja je 160.000 EUR.

POVZETEK

Razlog za  izvedbo investicije je posodobitev obstoječe strojne opreme ter povečanje proizvodnih kapacitet. Načrt proizvodnje v naslednjih letih je, da podjetje popolnoma avtomatiziramo ter sledimo najnovejšim trendov industrije 4.0. Načrt razvoja proizvodnje nam bo omogočal poln nadzor nad obstoječo proizvodnjo ter njeno optimizacijo.

Predmet investicije obsega nakup:

  • obdelovalnega centra znamke NAKAMURA-TOME, model WT-150IIMMY z opcijo FANUC 32i-B NT-smart X,
  • sistema filtriranja odsesavanja in
  • zbiralnik vode.

Stružna centra se uvrščata med kompaktne tako imenovane “Gang type” CNC stružne centre. Njihova konstrukcija zagotavlja stabilno platformo za visoko zmogljivostno serijsko obdelavo obdelovancev z zahtevano veliko natančnostjo. Zasnova z linearnimi vodili ter dvojno sidranima in prednapetima navojnima vretenoma zagotavlja visoke hitrosti pomikov in visoko natančnost pozicioniranja ter ponovljivosti v vseh oseh.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • Modernizacija proizvodnje
  • Uvedba novih storitev
  • Povečanje energetske učinkovitosti
  • Zmanjšanje porabe vode
  • Dodatne zaposlitve
  • Ohranjanje konkurenčnosti na trgu

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Realizacija investicije nam bo poleg povečanja obstoječih proizvodnih kapacitet za 27 %, omogočila tudi prevzemanje zahtevnejših projektov, kjer so potrebne bolj natančneje obdelave. Obenem pa bomo lahko obstoječi serijski proizvodni program razširili na nove izdelke. V ta namen bomo v podjetju tudi odprli novo delovno mesto. Poleg povečanja proizvodnih kapacitet bomo tudi zagotovili energetsko učinkovitost, povečali delež reciklaže, zmanjšali količino odpadkov, izpuste toplogrednih emisij ter zmanjšali porabo vode s postavitvijo vodohrana.

POVEZAVE

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

Izboljšajte svoje izdelke, ponudbo in poslovanje z zanesljivi storitvami CNC Borštnar.

Oddajte povpraševanje